Ogólnopolska informacja o połączeniach autobusowych


Płatna informacja przez telefon

Kanał informacyjny dostępny ze wszystkich sieci telefonicznych pod nr

(+48) 703 403 299

Opłata za 1 minutę połaczenia - 2,58 zł brutto.
Strona internetowa do obsługi systemu wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku. Projekt wykonany i współfinansowany przez UE w ramach projektu „KIGNET” – Izbowego systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
Dodatkowe informacje o połączeniach autobusowych można uzyskać także pod płatnym numerem telefonu: (+48) 703 403 299 Opłata za 1 minutę takiego połączenia wynosi - 2,58 zł brutto. Natomiast nie udzielamy informacji o komunikacji poprzez zapytania e-mailami.
Dane o rozkładach jazdy są wprowadzane do systemu na podstawie bieżących informacji uzyskiwanych od przewoźników i samorządów terytorialnych, a więc Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji nie bierze odpowiedzialności za ich pełną aktualność. W przypadku wątpliwości należy sprawdzać dane na stronach internetowych poszczególnych przewoźników.